Forældre samarbejdet

For at opnå det bedste for barnet er det utrolig vigtigt at samarbejdet mellem forældre og personalet i Børnebakken fungerer optimalt. Både forældre og personalet har brug for gensidig information.

Denne information kan være daglig, ugentlig, månedlig – alt efter behov.
Mindst én gang årligt indkalder barnets kontaktperson i børnehaven forældrene til en uformel samtale omkring barnet. Ved denne samtale er der rig mulighed for at drøfte det daglige samarbejde, barnets behov, ønsker m.m.

Vi vil gerne tage imod både ris og ros og vi tror, at det er vigtigt at tingene bliver sagt.

Ellers kan små ting vokse sig store og blive til irritationsmomenter, og dem kan børnene mærke. Hvis I har oplysninger, som har betydning for jeres barns trivsel i det daglige (f.eks. sygdom, ændringer i familieforhold, bopæl el.lign) skal det siges til personalet. Det kan være en god ide at ringe til os, så det kommer uden for barnets hørevidde. Det er nemlig ikke alt som børnene behøver at vide! I kan også altid aftale tid for en lille snak på kontoret med børnehavens leder eller én af de øvrige ansatte.

Kontakt os også, hvis der er forhold i børnehaven vi kan være behjælpelige med, f.eks.. omkring barnets spisevaner, konflikter i forhold til andre børn o.s.v..

Alle ansatte i institutionen har tavshedspligt. Den er stadig gældende efter barnets udmeldelse eller ved personalets fratræden. En evt. overtrædelse af tavshedspligt er strafbar.

Mindst én gang om året tilbyder vi en forældresamtale af mere uddybende karakter. Hvis I eller vi mener, at der er behov for en ekstra samtale, aftaler vi det.

2 gange om året (ca. september og april) er der forældremøde.