Sociale kompetancer

Det er vores mål:
 • at sikre, at børnene anerkendes og respekteres som de personer, de er, og at de oplever at høre til.
 • at børnene oplever tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn.
 • at børnene inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere i et demokratisk fællesskab.
Vi når målet ved at:
 • vi om morgenen tager imod barnet, anerkender humør og følelser og støtter i afskeden med forældrene, samt i dannelse af legerelationer – hvis der er behov for det.
 • barnet i vores dagligdag har rig mulighed for at lege, samarbejde (lytte, byde ind og afvente) og løse opgaver sammen med andre børn.
 • barnet opmuntres til at deltage aktivt og indgå i et forpligtende og ansvarligt samvær med andre.
 • barnet – med støtte – prøver alle roller i legen – at være i centrum, i periferien eller midt imellem.
 • det mindre barn får rum til at trække sig ud så det i sit eget tempo kan aflæse og tilegne sig nyttig viden om de større børns leg og omgang med hinanden.
 • børnene skiftes til at have dukken ”Tim” med hjemme – fortæller om hvad de har lavet i weekenden sammen (med støtte i det forældrene har skrevet i bogen)
 • barnet i dagligdagen med dyrene henter inspiration til og dermed får naturlig mulighed for at sætte ord på følelser omkring døden, omsorg, mobning osv.
 • at de største børn i en lille gruppe arbejder med materialet ”Trin for trin” vi skaber miljøer, som imødekommer børns vilde og stille leg samt udfordrer deres kreativitet.
 • børnene anerkendes og støttes i at danne venskaber og til at deltage i gensidigt berigende fællesskaber.
 • børnene på skift ved den daglige fodring har en voksen for sig selv, hvor der er særlig god tid og mulighed for at snakke om det der fylder.
 • barnet i leg og alvor øver sig i at ”mærke sig selv” løse konflikter og gøre brug af de voksne.
Målet er nået, når vi i dagligdagen ser tegn på at barnet:
 • er selvstændig og har selvværd, viser empati og er åben og rummelig over for nye kontakter i fællesskabet i samspil med andre.
 • kan tilsidesætte egne behov og se andres behov og ønsker at vise omsorg
 • føler og viser glæde ved samværet med andre og samtidig kan lege alene og sætte grænser omkring sig selv.
 • har venner og oplever sig selv i et fællesskab med krav, forpligtelser og fordele, hvor det giver udtryk for egen mening, gerne vil være med i beslutninger, men også accepterer et nej.