Børn med særlige behov

Det er vores mål:

  • at bryde den negative sociale arv
  • at vi har en professionel og faglig tilgang til børn med særlige behov
  • at vores pædagogik er rummelig

Målet nås bl.a. ved at:

vi voksne anerkender barnet og dets adfærd og bruger barnets ressourcer og styrkesider, til at støtte barnet.
vi er vidende om børns overlevelsesstrategier, der giver sig udtryk i dets adfærd.
vi i vort møde med barnet ser og handler efter, hvad barnet udtrykker af behov for hjælp og støtte og udarbejder relevante planer, som tager højde herfor.
institutionen kan ændre sin struktur og pædagogik og rumme børn med særlige behov.
institutionen søger hjælp og rådgivning fra andre faggrupper.
vi tør og kan mestre svære samtaler.

Målet er at:

børn med sociale og følelsesmæssige belastninger, lærer at tackle og leve med belastning-erne, så de trives og profiterer af læringsmiljøet.
vi voksne har et velfunderet kristent menneskesyn, som anerkender, respekterer og møder barn og familie der, hvor det er.
de kristne normer og værdier præger den professionelle indsats – til barnets bedste.
institutionens struktur og organisering rummer børn med særlige behov.
forældre bliver rådgivet og vejledt samt at deres kendskab til og ønsker for deres barn bliver hørt.