Den røde tråd

Hvad er den Røde Tråd

Det er en politik for mål, indhold og overgange for bornholmske børn i dagtilbud og skole

Den sammenhængende børnepolitik i Bornholms Regionskommune er med til at sikre helhed for barnet ved overgang fra en institution til en anden. Dette gøres ved at arbejde på tværs af faggrupper og skabe sammenhæng mellem pædagogiske læreplaner og læseplaner i dagtilbud, skolefritidstilbud og skole.

”Den røde tråd” er en beskrivelse af hvilke aktører, der er involveret i de forskellige overgange i barnets liv, og hvad de enkelte aktører bidrager med. Formålet er at understrege, at alle barnets overgange fra en institutionsform til en anden, er en fælles opgave for de fagpersoner, der allerede kender barnet godt, og dem, der skal modtage det i den nye institution. På den måde får barnet de bedste betingelser i sin nye institution/ på sin nye skole, således at det på lang sigt sikres muligheder for at få en ungdomsuddannelse
Godkendt af Børne- og Skoleudvalget august 2015

Skema til den røde tråd

Link til Bornholms Regionskommunes hjemmeside om “Den røde tråd”.