Samarbejdspartnere

Børnebakken er en selvejende, kristen Landbørnehave, der åbnede den 1. januar 1994. Den drives i et nært samarbejde med Davidskolen, men er en uafhængig Privatinstitution efter §11a i lov om social service. Der er indgået en samarbejdsaftale med Davidskolen.

Børnebakken har foruden det tætte samarbejde med Davidskolen bl.a. omkring indskolingen også samarbejde med Regionskommunens sundhedsplejersker, talepædagog, psykolog, børnetandpleje og de øvrige kommunale institutioner og skoler i og omkring Aakirkeby.