Personale samarbejde

Vi vil at Børnebakken skal være et sted, hvor både børn og voksne trives i et miljø præget af tryghed og anerkendende relationer, hvor alle føler sig respekteret og holdt af for den de er.

Vores samarbejde bygger på at:

  • det skal være rart at komme på arbejde.
  • den enkelte føler og tager ansvar for fællesskab og opgaver.
  • vi skal give hinanden plads til spontanitet og til at tænke nyt.
  • vi skal være der for hinanden, yde omsorg og være fleksible.
  • vi plejer dialogen.
  • vi er åbne og ærlige om vores forventninger til hinanden.
  • der er en grundlæggende respekt for hinanden og accept af forskelligheder og at vi er
  • opmærksomme på styrken i det at kunne supplere hinanden – sammen er vi bedst!
  • der er plads til humor og latter.
  • der er plads til og en forventning om konstruktiv kritik og refleksion.