Krop og bevægelse

Det er vores mål:

 • at børnene oplever glæde ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse.
 • at styrke børnenes fysiske sundhed, blandt andet med fokus på ernæring, hygiejne og bevægelse.
 • at børnene med alle sanser tilegner sig den fysiske, kulturelle og sociale omverden.

Målet nås ved at:

 • børnehaven såvel inde som ude er indrettet så børn kan opleve rige kropslige udfordringer
 • børnene to og to tegner hinanden, snakker om størrelse m.v. og skriver navnene på legemsdelene
 • i forbindelse med de fast indlagte toiletbesøg lærer barnet noget om egen krop, ser hvad den kan og sammenligner sig med andre børn såvel piger som drenge.
 • barnet i de mange timers ophold i naturen, klatrer, kravler, løber, ruller, kaster, graver, hopper, gynger, sidder, ligger og meget mere.
 • vi hver uge fra efterårsferien til påske har adgang til gymnastiksalen, hvor der synges, leges, løbes, bruges redskaber m.m.
 • alle sanser er i brug når vi færdes i naturen, vi mærker vindens susen, solen stikken, hører fuglene synge, lugter hønsenes ekskrementer og ser alting spire og gro.
 • barnet mærker vejrets indvirkning på kroppen og lærer at bevæge sig i alle typer påklædning.
 • vi sammen dyrker køkkenhaven, plukker og spiser frugter og bær eller laver saft m.m. – undervejs snakker vi om hvad der er sundt og godt.
 • vi ind imellem slagter kyllinger og ænder og sammen undersøger og snakker vi om det vi ser og gør, hvilket giver barnet en mulighed for at sammenligne og forholde sig til egen krop og dens organer udfra hvad vi ser på og har i hænderne – Omgangen med dyrene er med til at give barnet en god forståelse for egen krop
 • barnet træner sin balance og mærker sig selv når der slappes af i hængekøjerne eller gynges og snurres rundt på gyngerne – forsigtigt eller mere vildt!
 • barnet på turen til landstedet løber, konkurrerer, går på line og i trafikken holder i hånd og der mærker et andet barn eller en voksen
 • finmotorikken trænes når barnet deltager aktivt i de dagligdags gøremål, hvor der skrælles og skæres gulerødder, plukkes bær, trilles havregrynskugler og meget mere
 • barnet i naturens geniale rammer for forståelse for sin egen krop ved at opleve og mærke dens muligheder og begrænsninger i søgningen af udfordringer
 • barnet under påklædning lærer at koordinere sine lemmer, holde balancen og oplever at kunne mere og mere.
 • vi bl.a. i forbindelse med madlavning og toiletbesøg snakker hygiejne

Målet er nået, når vi i dagligdagen ser tegn på at barnet:

 • bruger sin krop, anstrenger sig, søger udfordringer og afprøver sig selv fysisk
 • har kendskab til sine sanser og er aktiv og nysgerrig.
 • udstråler sundhed og er aktiv og selvhjulpen
 • kender deres krop og har kendskab til og forståelse for kroppens funktioner.