Sprog

Det er vores mål:
 • at give børnene mulighed for at udvikle deres sprog gennem dagligdags aktiviteter.
 • at udfordre børnene til sproglig aktivitet, til at udtrykke sig på mange forskellige måder.
 • at støtte og udvikle børns interesse for og nysgerrighed i forhold til tegn, symboler, bogstaver og tal.
Målet nås ved at:
 • barnet får mulighed for at snuse til bogstaver, tal og symboler og bliver nysgerrig i forhold til det i en mindre gruppe – hvor der bl.a. løses opgaver, ”læses” i bøger og blade og byen udforskes for tal, bogstaver og symboler.
 • barnet i den daglige samling og i samværet generelt møder og leger med sproget gennem fortællinger, oplæsning, dramatik, sang, rim, remser og musik.
 • barnet gennem den daglig fodring af børnehavens dyr udvider ordforråd og får ny viden, lærer at tælle og træner mængde og begrebs forståelse i omgangen med dyrene – og laver sproglige fantasier om dem.
 • vi snakker om det vi skriver om dagens oplevelser i dagbogen.
 • barnet i legene lytter, forhandler og handler og dermed træner det verbale sprog, sit kropssprog og det at aflæse andre børn og voksne.
 • vi i forbindelse med madlavningen taler om det der bruges, måleenheder, opskrifter og derigennem lærer nye ord og begreber.
 • barnet fortæller om oplevelser og får respons, modtager anvisninger, tæller, hører historier m.v.
 • barnet støttes i at sætte ord og begreber på deres følelser og handlinger (Trin for Trin materiale om følelser og empati, bruges til de ældste børn, året før de starter i skole.)
 • barnet leger butik – sælger/køber/betaler
 • bøger og skrift er synlig i børnehavens kultur. Eksempler på dette er; dagens beskeder på tavle, børnenes navne ved deres pladser, ugens rim, voksne der skriver hvem der fodre dyrene på Landstedet, samt børn der underskriver deres tegninger med deres navn, dagbog ol. Voksne forklare børnene hvad de skriver, så børnene kan blive bevidste på, at bogstaver der er sat sammen bliver til ord, som laver sætninger som andre kan læse og forstå.
 • de ældste præsenteres for bogstaverim / bøger om bogstaver når de spiser i ”Hyttan” på Landstedet
 • der bruges understøttende sprogstrategier i dagligdagens samtaler
 • der kan inddrages dialogisk læsning når vi er sammen om bøger
Målet er nået, når vi i dagligdagen ser tegn på at barnet:
 • anvender og forstår et nuanceret og mangfoldigt sprog
 • synger, bruger rim og remser, fortæller historier og kigger i bøger
 • bruger det verbale sprog til kommunikation og problemløsning
 • er nysgerrig og interesseret i skriftsproget herunder bogstaver, tal og symboler

Gode links til forældre og personale i Børnebakken

På nedenstående hjemmesider er der gode ideer til hvordan vi i samvær og leg udvider børnenes ordforråd, forståelse, begreber m.m.

SPROGPAKKEN
http://www.sprogpakken.dk/kommune/index.php  [link åbner i et nyt vindue]
Denne hjemmeside har til hensigt at styrke børnenes sprogtilegnelse, via en dagligdag der gør en forskel.
Hjemmeside er oversat til 9 andre sprog, deriblandt også rumænsk.

MULTI DANSK
http://www.multidansk.dk/ [link åbner i et nyt vindue]
Hvad er Multidansk?
Multidansk er et websted for tosprogede børn i børnehave og indskoling. Mange skal i gang med det danske sprog for første gang. De skal have det sjovt og lære dansk samtidig.

De fleste børn synes, computeren er et spændende værktøj. Det er sjovt og motiverende at bruge den allerede i børnehaven.

Derfor har vi samlet og udviklet en lang række netbaserede opgaver, lege og spil, som børnene kan gå i gang med. Men et barn lærer selvfølgelig ikke sprog ved at blive sat alene ved skærmen. Sprog lærer man sammen med andre. Hvis andre har lyst til og brug for at tale med en, er der grund til at bruge sproget – og dermed lære det.

Ideen bag Multidansk er således at invitere til et sprogligt fællesskab omkring mulighederne på skærmen. Det kan være et fællesskab mellem forældre og barn, det kan være samtalen i sprogtilbudet, børnehaven, børnehaveklassen, i indskolingen. Stedet er ikke afgørende. Det vigtige er, at der er noget vedkommende at tale om.

Vi håber og tror, at Multidansk kan bidrage.