Visitation

Visitationsregler for Landbørnehaven Børnebakken

Alle forældre, der er indforstået med, at Børnebakken drives efter de vedtagne vedtægter, kan få deres barn optaget på venteliste.

Institutionen er godkendt til 35 børn.

Børnebakken fører venteliste over børn, der ønskes optaget.
Opskrivningstidspunktet angiver barnets anciennitet.

Børnene optages efter følgende kriterier:

  • Børn de er skrevet op før 1 års alderen
  • Søskende der har været skrevet op i min. 1 år
  • Øvrige børn efter anciennitet

Det tilstræbes at ledige pladser besættes hurtigst muligt og der tages hensyn til fordeling af drenge/piger.
Visitationsudvalget nedsættes i forbindelse med bestyrelsens årlige konstituering.

Optagelse

Optagelse på Børnebakkens venteliste sker ved indsendelse af indskrivningsskemaet, men det er vigtigt at du også sender dokumentet: ”Ansøgning om optagelse i dagpasning” til Børnenes pladsformidling. Se dette link hos regionskommunen
Ventelisten er åben for alle børn, herunder børn med særlige behov.
Udmeldelse skal ske skriftligt til Børnebakken, senest 2 måneder før sidste dag. Skema til udmeldelse.
(Enten den 1. eller den 15. i måneden).