Oprydning

Oprydning er nødvendig for at bevare en rimelig orden i børnehavens ting. Samtidig lærer børnene også at passe godt på tingene og de lærer denne helt basale færdighed. Men det kommer desværre ikke af sig selv.

Derfor skal I – når I henter jeres barn – sørge for, at det rydder det op, som han/hun leger med, med mindre de øvrige børn vil fortsætte legen.
Det er ikke jer, der skal gøre det! Men vi forventer, at I opmuntrer barnet til det, så det hurtigt bliver en selvfølgelig ting.
Hvis barnet hentes, mens vi er ude, bærer det mindst 3 legeting ind i skuret. Det gælder både på Østergade og på Landstedet.