Personlig udvikling

Det er vores mål:
 • at tilbyde børnene mange forskellige muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.
 • at give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ.
 • at skabe mulighed for, at børnene oplever sig som værdifulde deltagere i og med skabere af et socialt og kulturelt fællesskab.
 • at barnet bliver selvhjulpent og selvstændigt i forhold til alder og udvikling.
 • at barnet føler sig værdifuld og oplever mening – med Gud som skaber.
Målet nås bl.a. ved at barnet:
 • deltager i mindre grupper med jævnaldrene, hvor der samarbejdes om forskellige opgaver.
 • i den daglige omgang med børnehavens dyr lærer noget om det at vise omsorg og have ansvar for levende væsner, oplever og hører om fødsel, liv og død og lærer noget om sig selv og det at være menneske ved at forholde sig til dyrenes liv og levned.
 • med støtte lærer at klare mere og mere selv f.eks. i forhold til af og påklædning, oprydning, pakning af rygsæk og toiletbesøg m.m. – og vente indtil der er ledige hænder.
 • hver morgen modtages i garderoben – bliver set og værdsat! – og oplever en god kontakt forældre og personale imellem, der er med til at skabe den afgørende tryghed.
 • generelt oplever nærhed i kontakten med de voksne.
 • får tid til og mulighed for at lege, udforske, fordybe sig i og indtage verden i alsidige rammer både inden og udendørs – sammen med andre, men også alene.
 • spiller kendte og lærer nye spil at kende som pirrer og stimulerer nysgerrigheden, giver kundskaber, træner sanser og logik og udfordrer på mange forskellige niveauer – i et socialt fællesskab.
 • er med til at fremavle ingredienserne ved at så, pleje, høste, fodre, slagte og siden bruge råvarerne når der laves mad, bages, koges saft, laves syltetøj og mange andre vigtige kulinariske gøremål, hvor samarbejdet om den for fællesskabet vigtige opgave sætter gruppen og den enkelte i fokus, skaber stolthed og giver barnet ny viden om ingredienser, hygiejne m.v.
 • ved den daglige samling får mulighed for at være aktivt deltagende i en større gruppe, hvor der rimes og remses, synges, fortælles bibelhistorie, tages aktuelle ting op og meget mere, hvor børnene på skift har opgaver, fortæller om oplevelser og prøver at stå frem og være ”på” i kendte og for barnet trygge rammer.
 • støttes i at få et nuanceret kendskab til sig selv og andre – bl.a. vha. ”Trin for trin”.
 • inviteres ind i sociale fællesskaber og bakkes op i at mestre konflikter
 • oplever anerkendelse og respekt og lærer at respektere og lytte til andre børn
 • på den daglige gå tur øver sig i at færdes sikkert i trafikken bl.a. ved at børnene skiftes til at gå foran, se efter biler, gå yderst og ”passe på” de mindre børn.
Målet er nået, når vi i dagligdagen ser tegn på at barnet:
 • hviler i sig selv, har egne meninger og holder af at arbejde alene, men også er engageret og udfolder sig fysisk og mentalt i det kulturelle og sociale liv i børnehaven
 • har selverkendelse og kender egne stærke og svage sider, samt er anerkendende og empatiske over for andre børn og voksne
 • oplever sig som værdifuld medspiller i sociale sammenhænge, har lyst til at bestemme selv
  og samtidig kan acceptere at indordne sig i fællesskabet