Ledelse

Ledelsesstilen er flad i sin opbygning, hvor medarbejderne inddrages og opgaverne løftes i fællesskab men…

Det er ledelsens ansvar at:

  • gå forrest og være visionær.
  • tænke i helheder og dermed synliggøre mål krav og forventninger.
  • gå foran i forhold til den åbne dialog, med såvel medarbejdere, forældre og eksterne samarbejdspartnere og derigennem være med til at skabe udviklende og gode arbejdsbetingelser, der kan sikre personalets behov for trivsel og udvikling.
  • udøve ledelse gennem rummelighed, motivation, tillid, medindflydelse og et højt informationsniveau.
  • der er et godt arbejdsmiljø, hvor energien bruges på arbejdet med børnene.
  • arbejdet udføres efter de beslutninger, regler og principper som lovgivning, bestyrelse og anden myndighed udstikker.
  • beskrive mål for institutionen i samarbejde med bestyrelse og personale og dernæst udføre og evaluere dem.