Historie

Fra drøm til virkelighed – Børnebakkens historie
I begyndelsen af 90’erne opstod de første tanker, om det vi i dag kender som Børnebakken. Initiativet til en børnehave i tilknytning til Davidskolen, den ene af to kristne friskoler på Bornholm, kom fra skolens bestyrelse og blev støttet af Aakirkeby’s borgmester, Birthe Juul Jensen, som mente, at Davidskolen, som oplevede en stor og solid forældreopbakning, kunne udnytte denne ved oprettelsen af en børnehave. Samtidig var der i lovgivningen åbnet mulighed for oprettelse af puljeordninger jvf. §70 i den daværende bistandslov.

En forældrekreds støttede op omkring initiativet, hvilket resulterede i at et udvalg, nedsat af Davidskolens bestyrelse, mødtes første gang den 21. april 1992, for at drøfte ønsker og muligheder. Den 5. august samme år blev der indkaldt til det første orienteringsmøde for evt. interesserede forældre, hvor der bl.a. blev udtrykt ønske om en mere fleksibel pasningsmulighed, end den kommunen på daværende tidspunkt kunne tilbyde.

Den 12. oktober 1992 blev det første officielle møde afholdt, med repræsentanter fra kommunen, her iblandt borgmesteren. Kommunen fandt tanken om en privat pasningsordning spændende, men ønskede, at man var mere nytænkende og kreative i selve pasningsformen. Man ønskede at vi lavede et “anderledes” alternativ til de kommunale institutioners pasningsform, både med hensyn til pris og indhold. Så satte udvalget sig sammen igen, for at lægge hovederne i blød og tanker om en skov- og/eller Landbørnehave begyndte at forme sig.

I december 1992 blev den første rapport om en mere utraditionel Landbørnehave udarbejdet, og man begyndte at se sig om efter egnede bygninger til denne. I maj måned 1993 opstår de første tanker om en støtteforening til børnehave, og på samme tidspunkt sker det skelsættende, at Haregade 21 sættes til salg. Alle i udvalget var betagede af den dejlige naturgrund og mulighederne på dette sted, og snart var placeringen af børnehavens landsted på plads. Samtidig bliver lederstillingen opslået ledig. Børnehaven normeres i fællesskab med Aakirkeby kommune til 20 børn, og startdatoen fastlægges til den 1. januar 1994. Først i november 1993 lykkedes det at finde børnehavens første leder: Bodil Bräuner.

Alle får travlt og Østergade 21 – 23 ombygges til daginstitution, og i de sidste dage mellem jul og nytår 1993, blev der malet og gjort rent, så alt var klar til de første børn der skulle starte mandag den 3. januar. Så var sidste hånd lagt på denne del af værket (i første omgang). Samtidig blev de fleste pladser i børnehaven også besat.
Børnebakken var nu en realitet!

Et led i arbejdsgruppens grundidé med børnehaven, var tanken om bedsteforældres og andres frivilliges indsats i det daglige arbejde med børnene. Gennem hele forløbet er det blevet forsøgt at få aftaler i stand om dette, men det har vist sig meget vanskeligt og er kun lykkedes i kortere perioder.

De første år måtte børnehaven kæmpe med en meget vanskelig økonomi, hvilket gav en lav personalenormering i det daglige, og det var svart, at få tingene til at hænge sammen. Dette medførte, at antallet af børn blev udvidet først fra 20 til 22 børn og senere til 24, hvorefter man kunne ansætte endnu en person, en uddannet pædagog, (Tina Bräuner), som skulle deles med skolens fritidsordning, som nu var en integreret del af Børnebakken.

På grund af sygdom måtte Bodil Bräuner stoppe i Børnehaven efter godt 2 år som leder.
Lars Frederiksen begyndte den 1. februar 1997 som ny leder af Børnebakken.

I 2004 ønskede Lars nye udfordringer, og Steen Noer blev ny leder.

Børnebakken har gennem årene desuden været arbejdssted for en række praktikanter, puljejob-/jobtræningspersoner og løse vikarer.

Den 26. oktober år 2000 startede missionsforeningerne i Aakirkeby (Indre Mission, Evangelisk Luthersk Mission og Luthersk Missions Forening), på Børnebakkens initiativ en legestue i børnehavnes lokaler. Legestuen drives 100% på frivillig basis og er økonomisk uafhængig af Børnebakken.

Pr. 1. august 2006 er Børnebakken godkendt som privat institution. (Har hidtil været puljeinstituion).