Naturen og naturfænomener

Det er vores mål:
 • at børnene udvikler respekt og forståelse for skaberværket og oplever glæden ved at være i naturen.
 • at børnene lærer naturen at kende med alle sanser og oplever den som kilde til og rum for leg, oplevelse, udforskning og viden.
 • at børnene tilegner sig mange forskellige erfaringer med natur, naturfænomener og miljø.
Målet nås ved at:
 • børnene fodrer forskellige dyr på skift, tale om og være nysgerrige sammen med børnene i omgangen med dyrene og delagtiggøre dem i vores viden eller sammen søger viden omkring det der optager børnene.
 • vi udforsker naturen sammen med børnene bevæbnet med forstørrelsesglas, net og meget andet
 • vi laver ting og sager af træ, sand, mudder, græs og meget andet
 • der klatres i træer, graves have/huller, gynges, rulles, løbes, spilles fodbold m.m.
 • det store område og de mange gemmesteder giver børnene mulighed for og ro til det der optager dem – uden de bliver forstyrret.
 • vi er ude hver dag i al slags vejr og vi sammen oplever og mærker årstidernes skiften – vi leger i sneen, mærker kulden, arbejder i køkkenhaven, ruller os i det nyklippede græs, sveder i de mange fodboldkampe, spiser frugten og bruger løvet til alt muligt.
 • vi færdes i naturen sammen – snakker om den og finder ud af hvordan vi tager vare på den, dyrker og passer den og nyder træernes frugter, buskenes bær og køkkenhavens grøntsager.
 • vi dagligt opholder os i naturen med varierende udfordringer, hvor vi undersøger, snakker om og sammen udforsker med alle sanser.
 • vi passer dyrene, mærker og lugter dem, ser dem vokse op og siden slagter og tilbereder råvarerne sammen.
 • taler om og lægger mærke til himmellegemerne og naturkræfterne
 • vi taler om det affald der ligger på stierne og smider det i skralde spanden
 • barnet lærer noget om hvad naturen kan give os af råvarer bl.a. ved at vi sammen dyrker køkkenhaven – sår, vander, luger og høster. Og om efteråret plukker, smager og bruger bær og frugter.
 • vi tager på udflugter til skov, strand, klipper i den tilknyttede bus.
Målet er nået, når vi i dagligdagen ser tegn på at barnet:
 • udviser nysgerrighed og har lyst til at udforske og prøve nye motoriske udfordringer
 • har kendskab til de fire årstider og deres rækkefølge
 • kategorisere og systematisere naturoplevelser
 • leger, skaber, konstruerer og eksperimenterer med naturens materialer
 • har kendskab til himmellegemerne
 • passer på og værner om dyr, planter og miljø